Länkar

In English, please!


HÄLSO- OCH MILJÖMYNDIGHETER

Svenska

 

 

 

Arbetsmiljöverket

 

 

Boverket

 

 

Jordbruksverket

 

 

Kemikalieinspektionen

 

 

Konsumentverket

 

 

Livsmedelsverket

 

 

Läkemedelsverket

 

 

Miljödepartementet

 

 

Naturvårdsverket

 

 

Räddningsverket

 

 

Socialstyrelsen

 

 

Sprängämnes-inspektionen

 

 

Statistiska centralbyrån

 

Utländska

 

 

Australien

Environment Australia

 

 

Worksafe Australia

 

Canada

Environment Canada

 

 

Health Canada

 

Danmark

Miljöstyrelsen

 

EU

Europa

 

 

European Chemicals Bureau

 

 

European Environment Agency

 

 

Europeiska kommissionen

 

 

Generaldirektoratet för företagspolitik

 

 

Generaldirektoratet för jordbruk

 

 

Generaldirektoratet för forskning

 

 

Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd

 

 

Generaldirektoratet för miljö

 

 

Lagtexter och juridiska dokument

 

Finland

Finnish Environment

 

Frankrike

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

 

Nederländerna

RIVM – National Institute of Public Health and the Environment

 

 

VROM - Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment

 

Norge

Statens Forurensningstilsyn

 

Storbritannien

Health and Safety Executive

 

 

UK Department of the Environment, Transport and the Regions

 

 

MAFF - Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

 

Tyskland

Umweltbundesamt

 

 

BBA – Biologische Bundesanstalt fuer Land- und Fortwirtschaft

 

USA

EPA – Environmental Protection Agency

 

 

OSHA – Occupational Safety Health Administration

 

 

 

 

INFORMATION OM KEMIKALIER

Databaser

 

 

 

Internet Grateful Med

Här finns tex:

ChemID

Riskline

Toxline

 

 

Toxnet

Här finns tex:

CCRIS – Chemical Carcinogenesis Research Information System

GENE-TOX – Genetic Toxicology/Mutagenicity Data Bank

HSDB – Hazardous Substances Databank

IRIS – Intergrated Risk Information System

Riskline

Toxline

 

 

Aquire – akvatisk toxikologi, faktadatabas

 

 

ECDIN – Environmental Chemicals Data and Information Network

 

 

EXICHEM

 

 

Medline

 

 

STN Easy (ej gratis)

 

Övrigt

 

 

 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry

 

 

ChemFinder

 

 

IARC – International Agency for Research on Cancer

 

 

Material Safety Data Sheets

 

 

National Toxicology Program

 

 

Sheffield ChemDex (Chemistry resources on the InterNet)

 

 

INTERNATIONELLA SAMARBETS- ORGANISATIONER OCH ORGAN

 

FAO

 

 

Intergovernmental Forum on Chemical Safety

 

 

IOMC – Inter-Organization Programme for Sound Management of Chemicals

 

 

IPCS – International Program on Chemical Safety

 

 

OECD Environmental Health and Safety

 

 

UNEP - United Nations Environment Programme

 

 

INTRESSEORGANISATIONER OCH FORSKNINGSINSTITUT

 

 

Arbetslivsinstitutet

 

 

CEFIC – European Chemical Industry

 

 

GCPF - Global Crop Protection Federation

 

 

Greenpeace

 

 

IMM – Institutet för miljömedicin

 

 

IRIS – Industrial Research Institutes in Sweden

 

 

ITM – Institutet för tillämpad miljöforskning

 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

 

 

Plast- & Kemiföretagen

 

 

NORD-UTTE Finnish Institute of Occupational Health

 

 

Rocky Mountain Institute

 

 

Stockholm Environment Institute

 

 

Svenska Naturskyddsföreningen

 

 

World Business Council for Sustainable Development

 

 

World Resources Institute

 

 

Worldwatch Institute