Böcker In English, please!

Tox-Info handboken

Tox-Info handboken del 1-2
Kemiska ämnens hälso- och miljöeffekter
(1400 sidor)

Ej till försäljning, under revidering.

Tox-Info handboken del 3, 4 och 5
Kemiskt avfall
(2200 sidor)

Ej till försäljning, under revidering.

Tox-Info handboken del 6
Kemiska produkter
(873 sidor)

Tox-Info handboken del 7
Kosmetika och hygienprodukter
(555 sidor)

Tox-Info handboken del 8
Diskmedel, rengöringsmedel och tvättmedel
(487 sidor)

Tox-Info handboken del 9
Färger och Lacker
(586 sidor)

Tox-Info handboken del 10-11
Kemiska ämnen A-Ö (1760 sidor)

Tox-Info handboken del 12
Fotokemikalier (240 sidor)

Tox-Info handboken del 13
Lim, spackel, tejp och tätningsmedel (576 sidor)

Tox-Info handboken del 14
Bilvårdsprodukter (906 sidor)


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||