Böcker/Bokinfo In English, please!

Tox-Info handböckerna

Vad handlar böckerna om?
Vem har användning för böckerna?
Vem är författarna?


Tox-Info handboken del 1-14 är ett omfattande och unikt uppslagsverk som ger de samlade svaren om kemiska ämnens, produkters och kemiskt avfalls påverkan på hälsa och miljö.  

Böckerna är skrivna för att kunna läsas av alla med intresse och engagemang för vår hälsa och miljö. Enkelt och snabbt ges all den information som behövs för att göra medvetna miljöval.

Tox-Info Handböckerna har rönt mycket stor uppskattning. Bokverket finns idag hos en rad olika yrkeskategorier inom industri, myndigheter och organisationer.

Våra kunder utgörs av bla arbetsledare, bibliotek, inköpare, journalister, kemikalietillverkare, kemister, läkare, lärare, MA-chefer, miljöskyddsinspektörer, produktutvecklare, sjuksköterskor, skolor, skolbibliotek, skyddsingenjörer, skyddsombud, tekniska chefer, yrkeshygieniker mfl.

Totalt omfattar böckerna ca 8622 sidor.

Författare är Henry Johansson, toxikolog och Erik Zimerson, yrkeshygieniker.

Tillbaka

||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||