Böcker/del10-11 In English, please!

Tox-Info handboken

Tox-Info handboken del 10-11,
Kemiska ämnen A-ö (1760 sidor)

Böckerna avhandlar kemiska ämnens påverkan på hälsa och miljö.
Böckerna belyser och gör det möjligt att snabbt orientera sig om hälso- och miljörisker med tusentals ämnen och kemikaliegrupper som används i industrin, laboratorier och hemmet.

Ämnena är sorterade i bokstavsordning och all information om ett ämne står på samma ställe.


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||