Böcker/del1o2 In English, please!

Tox-Info handboken

Tox-Info handboken del 1-2
, Kemiska ämnens hälso- och miljöeffekter (1400 sidor)
är en omfattande sammanställning över kemiska ämnens hälso- och miljöpåverkan. Ca 4000 ämnen diskuteras. Ämnena är sorterade i ca 100 funktionsgrupper, se innehållsförteckning.

i lättillgänglig form ges fakta och rekommendationer om både ämnen och funktionsgrupper. Se utdrag om konserveringsmedel.


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||