Böcker/del12 In English, please!

Tox-Info handboken

Tox-Info handboken del 12,
Fotokemikalier (240 sidor)

Tox-Info handboken del 12 är indelad i ett produktavsnitt som ger dig fakta om ca 30 produkter t ex framkallare, fix, film, fotografier etc. Informationen ges om funktion/användning, sammansättning, hälso- och miljörisker samt anvisningar hur avfallet skall hanteras.

Det andra avsnittet ger hälso- och miljöinformation om ca 300 ämnen och ett stort antal synonymer och handelsnamn.


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||