Böcker/del14 In English, please!

Tox-Info handboken

Tox-Info handboken del 14, Bilvårdsprodukter (913 sidor)

är en sammanställning över bilvårdsprodukter och deras påverkan på hälsa och miljö. Boken är indelad i ett produktavsnitt och i en del som behandlar ämnen och funktionsgrupper. Information ges om funktion/användning, sammansättning, hälso- och miljörisker samt rekommendationer.

||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||