Böcker/del345 In English, please!

Tox-Info handboken

Tox-Info handboken del 3, 4 och 5, KEMISKT AVFALL
(2200 sidor)

I dessa tre volymer behandlas lagstiftning, myndigheter, klassificering ur hälso- och miljösynpunkt, förpackning, insamling, lagring, transport och slutligt omhändertagande av kemiskt avfall.

Med den i handen kan du snabbt och säkert sortera kemiskt avfall och minska riskerna med avfallshanteringen.

Se innehållsförteckning nedan samt utdrag ur böckerna.


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||