Böcker/del6 In English, please!

Tox-Info handboken

Tox-Info handboken del 6, Kemiska produkter (873 sidor)

Boken ger dig fakta om kemiska produkters påverkan på hälsa och miljö. I denna volym får du information om de flesta kemiska produkter som förekommer i industrin och i hemmet.

På ett lättillgängligt sätt ges information om sammansättning, hälso- och miljörisker samt rekommendationer om lämpligt val av kemisk produkt.


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||