Böcker/del7 In English, please!

Tox-Info handboken

Tox-Info handboken del 7, Kosmetika och hygienprodukter
(555 sidor) är en sammanställning över kosmetika och hygienprodukters hälso- och miljöbelastning.

Boken ger dig information om både ämnen och produkter. I lättillgänglig form ges fakta om sammansättning, hälso- och miljöeffekter samt råd om lämpligt val av kosmetika och hygienprodukter.


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||