Böcker/del8 In English, please!

Tox-Info handboken

Tox-Info handboken del 8, Diskmedel, rengöringsmedel och tvättmedel
(487 sidor)
handboken ger hälso- och miljöinformation om produkter som används vid disk-, städ och tvättverksamhet. Boken behandlar både produkter och ämnen.

Målsättningen med boken är att på ett lättillgängligt sätt ge kunskap om sammansättning, hälso- och miljörisker samt ge råd om lämpligt val.


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||