Böcker/del9 In English, please!

Tox-Info handboken

Tox-Info handboken del 9, Färger och Lacker
(586 sidor)

Boken är en sammanställning över målarfärgers och tryckfärgers hälso- och miljöeffekter. I boken ges information om sammansättning, hälso- och miljörisker samt rekommendationer om lämpligt val av både färger och ämnen.


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||