Tips & Råd/Kosmetika och hygienprodukter In English, please!

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV KOSMETIKA OCH HYGIENPRODUKTER

Att välja rätt kosmetika och hygienprodukt ur hälso- och miljösynpunkt behöver inte vara alltför svårt och betungande. Det finns produkter och ämnen som vi borde undvika av olika anledningar. Dock skall vi veta att det är de enskilda individernas köpmönster som avgör vad som finns på marknaden. Det är så att om konsumenten vet vad som är lämpligt att använda och enbart köper dem så kommer de olämpliga produkterna att automatiskt försvinna. De som tillverkar och säljer kosmetika och hygieniska produkter kommer att ta bort olönsamma produkter från marknaden. De flesta tillverkare och leverantörer har kunskap för att ta fram bättre produkter ur hälso och miljösynpunkt. Det är dock osäkert om vi med dagens konsumtionsmönster och volymer enbart kan få produkter som baseras på ej ändliga naturresurser som tex vegetabiliska råvaror. Den mesta av vår kosmetika och hygienproduktanvändning är en onödig kemikaliebelastning på hälsa och miljö. En minskad användning både vad avser mängd och antal produkter skulle kunna göras av de flesta. Vilket skulle ge minskad belastning på hälsa och miljö.

Nedan ges några enkla tumregler vad avser val av produkter.

- Behöver du överhuvudtaget använda produkten? Fullgod hygien kan erhållas med tvål, hårschampo, tandkräm och vatten. Övriga produkter kan betraktas i de flesta fall som en onödig kemikaliebelastning.

- Begränsa ditt kemikaliesortiment.

- Använd produkter som har minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö.

- Identifiera ämnena i produkten. Acceptera ej att det står någon övergripande formulering som tex lösningsmedel, konserveringsmedel eller något handelsnamn, utan kräv namnet på kemikalien. I många fall kan det även vara bra att få reda på föroreningarna i råvarorna.

- Köp ej produkten om det inte klart framgår av innehållsförteckningen vad som ingår. Samtliga ingående komponenter bör kunna deklareras av tillverkaren. Även ämnen som ingår i låga halter tex konserveringsmedel, färgämnen och parfymer skall anges. Det är lämpligt att skriva ut i klartext om inte dessa ämnen finns med i produkten.

- Generellt kan sägas att det i de flesta fall är bättre att använda en väl beprövad produkt/ämne med vissa egenskaper än att använda sig av en ny produkt/ämne som saknar information.

- Saknas hälso- och miljöinformation köp ej produkten eller kemikalien.

- Fråga hur mycket vatten som ingår i produkten. Produkter innehållande höga halter av vatten innehåller i regel konserveringsmedel. Som exempel kan nämnas att vissa hårschampon, hårbalsam, skumbad, flytande tvål innehåller över 80% vatten. Dvs konsumenten köper dyrt vatten.

Då är det bättre att använda sig av koncentrerade produkter med bra doseringsanordning som medger korrekt dosering.

- Använd koncentrerade eller fasta produkter i så stor utsträckning som möjligt. I dessa behövs oftast inga konserveringsmedel.

- Undvik i första hand produkter som innehåller cancerframkallande, allergiframkallande, giftiga, reproduktionsskadande och miljöfarliga ämnen. Om de överhuvudtaget skall användas kan ifrågasättas starkt. Enligt vår bedömning bör de med det snaraste bytas ut mot ämnen med mindre påverkan.

- Undvik ämnen som baseras på ändliga naturresurser som råolja.

- Använd ämnen som baseras på ej ändliga naturresurser som tex vegetabiliska råvaror.

 


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||