Böcker/del1o2/Innehållsfört. In English, please!

Innehållsförteckning

Här kan Du ladda ned innhehållsförteckningen för Tox-Info handboken del 1-2, Kemiska ämnens hälso- och miljöeffekter till Din egen dator samt läsa den här nedan.

innehal12.doc (MS Word 6.0, 16 KB)


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING 7

NÅGRA SYNPUNKTER VID KEMIKALIEVAL 9

FÖRSLAG TILL ANBUDSBEGÄRAN 10

SAMMANSÄTTNING AV PRODUKTER 12

FUNKTIONSGRUPPER A - Ö 51

Alkalier 52

Antifoulingtillsatser i motordrivmedel 60

Antifoulingtillsatser i färger 63

Antiisbildningsmedel i motordrivmedel 69

Antiknackningsmedel 71

Antikrympmedel 76

Antimikrobiella medel 82

Antinötningsmedel 144

Anti-ORI-tillsatser 147

Antioxidationsmedel 148

Antiskrynkelmedel 183

Antistatmedel 193

Anti-VSR-tillsatser 203

Appreturmedel/Stärkningsmedel 207

Balsamer 212

Bindemedel 217

Biostabilisatorer i plast 349

Blekmedel 352

Bottensatshindrande medel 365

Bränsledistributionsförbättrande medel 366

Buffert-ämnen 367

Cetannummerförbättrande ämnen 369

Dammbindningsmedel 371

Denatureringsmedel 373

Depilleringsmedel 382

Diesel-detergenter 384

Dispergeringsmedel 386

Drivgaser i sprayförpackningar 389

Eftertändningsreglerande ämnen 395

Egaliseringsmedel 396

Emulgeringsmedel 397

Emulsionsbrytande ämnen 404

Enzymer 406

EP-additiv 409

Fetter 420

Fibrer 423

Filmbildningsmedel 448

Flamskyddsmedel 455

Flytpunktssänkare 464

Formstabiliseringsmedel 466

Fyllmedel 467

Färgämnen 477

Förtjockningsmedel 535

Förtändningsreglerande ämnen 550

Hartser 552

Hydrotropa medel 561

Jäsmedel 565

Komplexbildare 579

Konserveringsmedel 592

Korrosionsinhibitorer 635

Kosmetikaämnen 653

Kupagemedel 810

Kvartära ammoniumföreningar 812

Köldmedier 823

Lågtemperaturtillsatser 830

Lösningsmedel 832

Matteringsmedel 896

Metalldeaktivatorer 898

Metaller 899

Misständningsreglerande ämnen 928

Mjukgörare 929

Oljeavvisande medel 961

Olje- och vattenavvisande medel 964

Oljor 968

Opacifieringsmedel 1005

Optiska vitmedel 1006

Parfymämnen 1009

Polymerer 1045

Pärlglansgivande ämnen 1094

Reduktionsmedel 1096

Rökdämpande ämnen 1098

Sickativ 1099

Skinnhindrande medel 1104

Skumdämpare 1107

Skumstabiliseringsmedel 1112

Skyddskolloider 1114

Slipmedel 1116

Smutsavvisande medel 1121

Smutssläppmedel 1124

Suspensionsmedel 1130

Syror 1134

Tensider 1162

Tillsatsmedel för gummi 1169

Tillsatsmedel för motordrivmedel 1171

Tillsatsmedel för oljor 1179

Tillsatsmedel för papper 1181

Tillsatsmedel för plast 1187

Tillsatsmedel för textilier 1189

Tixotropimedel 1194

Tvålar 1196

Tyngdgivande medel 1203

UV-skyddsmedel för användning i kosmetika 1205

UV-stabilisatorer 1208

Vattenavvisande medel 1212

Vaxer och vaxemulsioner 1218

Viskositetsindexförstärkare 1228

Värmestabilisatorer i plast 1229

LITTERATURFÖRTECKNING 1233

REGISTER 1260

Upp


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||