Böcker/del13/Innehållsfört. In English, please!

Innehållsförteckning

Här kan Du ladda ned innhehållsförteckningen för
Tox-Info handboken del 13, Lim, spackel, tejp och tätningsmedel till Din egen dator samt läsa den här nedan.

Ladda ner dokument (MS Word 6.0, 4 KB)

Några synpunkter vid val av lim, spackel, tejp och tätningsmedel 3

Förslag till punkter att ta med i anbudsbegäran 5

Anaeroba lim 7

Animaliska lim 10

Cyanoakrylatlim 14

Dispersionslim 17

Elektriskt ledande lim 22

Epoxilim 25

Fenollim 29

Fenol-resorcinollim 33

Fogmassa 35

Fogskum 53

Högtemperaturlim 56

Injekteringsmedel 58

Karbamidlim 73

Kaseinlim 76

Kontaktlim 79

Lim 86

Limstift 96

Metylmetakrylatlim 98

Polyesterlim 100

Polyuretanlim - enkomponent 103

Polyuretanlim - tvåkomponent 106

Resorcinollim 109

SGA-lim 111

Silikonlim och silikontätmassa 113

Smältlim 118

Spackel 123

Tejp/limfilm 133

Torkande lim 143

UV-Härdande lim 146

Vegetabiliska lim 148

Alfabetisk lista över ingående ämnen och funktionsgrupper 151

Ordlista 536

Litteraturförteckning 543

Sakregister 572

Upp


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||