Böcker/del9/Innehållsfört. In English, please!

Innehållsförteckning

Här kan Du ladda ned innhehållsförteckningen för Tox-Info handboken del 9, Färger och Lacker till Din egen dator samt läsa den här nedan.

innehal9.doc (MS Word 6.0, 14 KB)


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Några synpunkter vid val av färger och lacker 4

Förslag till punkter att ta med i anbudsbegäran 6

Akrylatfärger - härdande 8

Alkydlack och alkydlackfärg 13

Alkydoljefärg 18

Antifoulingfärg 23

Bitumenfärg och bitumenlack 26

Brandskyddsfärger 30

Cementfärg 35

Emulsionsfärg 37

Epoxifärg 41

Färgborttagningsmedel 46

Färg och lack för målning 50

Förtunningar 58

Golvfärg och golvlack 62

Kalkcementfärg 64

Kalkfärg 66

Klorkautschuk- och vinyllack 68

Klotterborttagningsmedel 70

Latexfärg 74

Limfärg 81

Nitrocellulosalacker och nitrocellulosalackfärger 83

Oljefärg 87

Oljelack och oljelackfärg 90

Organosoler 93

Plastisol 95

Polyuretanlack och polyuretanlackfärg 97

Pulverlack 101

Rostskyddsfärger 105

Silikatfärg 110

Syrahärdande färg och lack 112

Tryckfärger 116

Tryckfärger - Djuptrycksfärg för förpackningstryck 123

Tryckfärger - Djuptrycksfärg för tidningsrotation 126

Tryckfärger - Flexografitryckfärg, lösningsmedelsbaserade 128

Tryckfärger - Flexografitryckfärg, uv - härdande 131

Tryckfärger - Flexografitryckfärg, vattenbaserade 132

Tryckfärger - Offsettryckfärg 135

Tryckfärger - Offsettryckfärg och lack för strålningstorkning 139

Tryckfärger - Screentryckfärg, lösningsmedelsbaserad 143

Tryckfärger - Screentryckfärg, uv-torkande 147

Tryckfärger - Screentryckfärg, vattenbaserad 149

Träskyddsmedel 151

Alfabetisk lista över ingående ämnen och funktionsgrupper 155

Ordlista 552

Litteraturförteckning 559

Sakregister 584

Upp


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||