Klassificeringslistan In English, please!

I Kemikalieinspektionens klassificeringslista fanns tidigare ca 2465 ämnen.
Kemikalieinspektionens klassificeringsdatabas har numera stängts, eftersom
den var inaktuell. Förteckningen över ämnen med bindande EU-gemensam
klassificering och märkning finns numera i CLP-förordningens bilaga VI.
Se Klassificering enligt klassificerings förordningen (CLP).


Ytterligare kemikalier finns i Tox-Info Handboken. Ca 10000 kemikalier diskuteras.


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||