Konsult In English, please!

Konsultverksamhet

ToxInfo fungerar som samarbetspartner i alla typer av hälso- och miljöfrågor. Vi ger dig alltifrån snabba telefonsvar på enkla frågor till utredningar/sammanställningar på mer komplicerade och omfattande frågeställningar.

Kemikalieinformation

  • Vi kan göra bedömningar/informera om kemikaliers påverkan på hälsa och miljö.
  • Informera om klassificering/märkning av kemikalier.
  • Informera om lagring/hantering av kemikalier.

Produktutveckling

  • Ge rekommendationer om produkt/råvara med minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö.

Inköp/upphandling

  • Utvärdera produkter ur hälso/miljösynpunkt.
  • Upprätta prioriteringslistor.
  • Rekommendera val av produkt.

Avfallshantering

  • Utreda och ordna säkra hanteringsrutiner avseende farligt avfall.
  • Informera om farligt avfall.

||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||