Kurser In English, please!

Företagsinterna kurser

Våra erfarenheter från tidigare utbildningar visar att företagsinterna kurser är mycket uppskattade och ger "mycket för pengarna". Tidigare kursdeltagare har alltid visat stor uppskattning då vi utgått från deras egna problemställningar och belyst dem. I nära samarbete med Er tar vi fram ett bra och lämpligt kursprogram.

Vi arbetar bl a med att öka allas förståelse för vardagskemikaliers påverkan på hälsa och miljö. Man behöver inte vara specialist för att åstadkomma förbättringar. Kontakta oss för en första diskussion.

 

Kurser

Städkemikalier - 1/2- dags seminarium

» Läs mer

Frisörkemikalier - 1/2 - dags seminarium

» Läs mer

Kemiska Produkter - kurs - 2-dagar-

» Läs mer

Kurs för inköpare - Hälso och miljöanpassat
produktval - 1 dag -
 

» Läs mer

Svetsning - kurs - 1-dag

»Läs mer

Tryckerikemikalier - kurs - 1 dag

» Läs mer

Konstgräs - 1/2 - dags seminarium

» Läs mer

Fastighetsunderhåll fastighetskemikalier  -
kurs – 2 dagar


» Läs mer

Färger/lim - 1/2 - dags seminarium

Plast/Gummi – kurs - 1 dag

Bränslen – kurs - 1 dag

Partiklar/Fibrer - 1/2 – dags seminarium

Isoleringsmaterial- 1/2 - dags Seminarium

Träindustri - kurs – 1 dag

 

Hälso-/miljöriskerna i vår vardag är många och utgörs bl.a. av kemiska risker. Många får besvär i yrkeslivet. Det är viktigt att uppmärksamma problemen och vidta åtgärder för att minska riskerna och att arbetstagare skyddas och får kunskap om kemiska risker och hur man begränsar och förebygger dessa.

Kurserna tar upp och diskuterar kemiska hälso-/miljörisker inom respektive bransch/område och hur man väljer hälso- och miljöanpassade produkter. Kurserna kan även ges på ert företag.

Deltagare får 30 % rabatt på ToxInfo Handboken del 7-14

Det finns möjlighet att komma till Ven dagen innan kursstart. (Boende ingår i kursavgiften)

Kursledare är Henry Johansson, toxikolog och författare till ToxInfo Handboken del 1-14.

Kurs/Seminarie-ort Ven ( svensk ö, mitt i Öresund). Färja från Landskrona. Färjeturen tar ca. 30 minuter.

Plats/Tid Hakens fyrplats, naturskönt läge direkt vid havet med fantastisk utsikt över Öresund.
Hakens fyrplats

Hakens fyrplats, Ven
Klicka här för att se ett större foto


Anmälan kan ske per brev och telefon/fax


Mobiltelefon 070-6571039
e-mail: www.henry.johansson@toxinfo.se

Postadress
ToxInfo AB
Jutahusgatan 4
222 29 Lund

Vill du veta mer? Ring ToxInfo AB.
Mobiltelefon 070-6571039

||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||