ToxInfo AB

ToxInfo App

ToxInfos App låter dig att via din telefons kamera läsa av innehållsförteckningen på vardagsprodukter och få skarp information hur kemikalierna påverkar din hälsa och vår miljö.

Lansering under 2022!