ToxInfo AB

Färger och lacker

699,00 kr

Tillgänglighet: 22 i lager

ToxInfo Handboken Del 9 Färger och Lacker är en sammanställning över färger och lackers hälso- och miljöeffekter. Boken ger dig information om både produkter och ämnen. I lättillgänglig form ges fakta och rekommendationer om målarfärger, lacker och tryck-färger. Syftet med ToxInfo Handboken Del 9 är att ge information om sammansättning, hälso- och miljörisker samt ge råd om lämpligt val av färger och lacker.

ToxInfo Handboken – Del 9 – Färger och Lacker – 586 sidor

ToxInfo Handboken Del 9 Färger och Lacker är en sammanställning över färger och lackers hälso- och miljöeffekter. Boken ger dig information om både produkter och ämnen. I lättillgänglig form ges fakta och rekommendationer om målarfärger, lacker och tryck-färger. Syftet med ToxInfo Handboken Del 9 är att ge information om sammansättning, hälso- och miljörisker samt ge råd om lämpligt val av färger och lacker.