ToxInfo AB

Kosmetika och hygienprodukter

699,00 kr

Tillgänglighet: 32 i lager

ToxInfo Handboken Kosmetika och Hygienproduker Del 7 är en sammanställning över kosmetika och hygienprodukters hälso- och miljöeffekter. Boken ger dig information om både produkter och ämnen. I lättillgänglig form ges fakta och rekommendationer.

ToxInfo Handboken – Kosmetika och Hygienprodukter – Del 7 – 555 sidor.

ToxInfo Handboken Kosmetika och Hygienproduker Del 7 är en sammanställning över kosmetika och hygienprodukters hälso- och miljöeffekter. Boken ger dig information om både produkter och ämnen. I lättillgänglig form ges fakta och rekommendationer.