ToxInfo AB

Lim, spackel, tejp och tätningsmedel

899,00 kr

Tillgänglighet: 36 i lager

ToxInfo Handboken lim spackel, tejp och tätnings medel del 13 är en sammanställning över lim, spackel, tejp och tätningsmedel och deras påverkan på hälsa och miljö. Boken är indelad i ett produktavsnitt och i en del som behandlar ämnen och funktionsgrupper. Information ges om funktion/användning, sammansättning, hälso- och miljörisker samt rekommendationer.

Toxinfo Handboken  – Lim, spackel, tejp och tätningsmedel – Del 13 575 sidor

ToxInfo Handboken lim spackel, tejp och tätnings medel Del 13 är en sammanställning över lim, spackel, tejp och tätningsmedel och deras påverkan på hälsa och miljö. Boken är indelad i ett produktavsnitt och i en del som behandlar ämnen och funktionsgrupper. Information ges om funktion/användning, sammansättning, hälso- och miljörisker samt rekommendationer.