ToxInfo AB

Fotokemikalier

499,00 kr

Tillgänglighet: 24 i lager

ToxInfo Handboken Del 12 är en sammanställning över fotokemikaliers påverkan på hälsa och miljö. Boken är indelad i ett produktavsnitt och i en del som behandlar ämnen och funktionsgrupper. Information ges om funktion/användning. sammanställning, hälso- och miljörisker samt anvisningar om hur avfallet skall hanteras.

ToxInfo Handboken Fotokemikalier – Del 12  [242 sidor]

ToxInfo Handboken Del 12 är en sammanställning över fotokemikaliers påverkan på hälsa och miljö. Boken är indelad i ett produktavsnitt och i en del som behandlar ämnen och funktionsgrupper. Information ges om funktion/användning. sammanställning, hälso- och miljörisker samt anvisningar om hur avfallet skall hanteras.