ToxInfo AB

Bilvårdsprodukter

999,00 kr

Tillgänglighet: 41 i lager

ToxInfo Handboken Del 14 är en sammanställning över bilvårdsprodukter och deras påverkan på hälsa och miljö. Boken är indelad i ett produktavsnitt och i en del som behandlar ämnen och funktionsgrupper. Informationen ges om funktion/användning, sammanställning, hälso- och miljörisker samt rekommendationer.

ToxInfo Handboken – Bilvårdsprodukter – Del 14 – 913 sidor

ToxInfo Handboken Del 14 är en sammanställning över bilvårdsprodukter och deras påverkan på hälsa och miljö. Boken är indelad i ett produktavsnitt och i en del som behandlar ämnen och funktionsgrupper. Informationen ges om funktion/användning, sammanställning, hälso- och miljörisker samt rekommendationer.